30 Flexi-tuinhuis

kiosk

 

 

Flexi-tuinhuis is een ontwerp voor een zelfbouwkavel op Zeeburgereiland in Amsterdam Oost. De plattegrond is flexibel. Op iedere verdieping kan een zelfstandige woning gerealiseerd werden: wonen en relaxen op een verdieping en slapen op een andere, wonen met vrienden in een huis, een gastenverdieping of een eigen kantoor aan huis.

 

Flexi-garden house is a design on one of the do-it-yourself sites on the Zeeburgereiland in Amsterdam. The floor plan is very flexible. Every level can be used individually so that the users have a maximal possibility for using the house: one living- en one sleeping level, living together with friends, one level for guests or one office level in the own house.

 

Opdrachtgever:

Client:

Gemeente Amsterdam

City gouvernment of Amsterdam

 

Locatie:

Location:

Zeeburgereiland, Amsterdam Oost

Zeeburgereiland, Amsterdam East

Programma:

Program:

Zelfbouwkavel voor CPO's

Self-constructing site for collectives

 

Tijd:

Date:

2014

2014

Rol:

Position:

Architect in samenwerking met IM.architects and OAK bouw

Architect in collaboration with IM.architects and OAK bouw

 

Status:

Status:

Inspiratieontwerp voor de kavelmarkt 2014 in Amsterdam

Inspiring design for the site market 2014 in Amsterdam