26 Woonhuis met glazen hoek

kiosk

 

 

In Zuid Duitsland is een vrijstaand woongebouw voor starters uitgewerkt. Het ontwerp sluit aan bij een iconisch huis met een kap. In het zuidwesten is een kwart van het huis vervangen met een glazen constructie, waardoor het woongebied lichter en ruimtelijker is.

De kostenberekening en het bestek is voor de vijf belangrijksten werkzaamheden uitgewerkt: fundering en betonwerkzaamheden, metselwerk en isolatie, kozijnen, dak en buitenafwerking. Volgens de wens van de opdrachtgever zijn de installaties en het interieur van de klant zelf uitgevoerd.

 

In south of Germany a freestanding house for starters are developed as a do-it-yourself house. The design is based on the iconic house with a shed roof. In the southwest half of the house is made out of glass, so that the living area is light and spaces.

For the costcalculation and the construction the five important building positions are worked out: fundaments and concrete constructions, brick constructions and isolation, windows, roof and the fassadematerial. The other construction positions and the installations are done by the client self.

 

Opdrachtgever:

Client:

Particulier

Private

 

Locatie:

Location:

Blaustein, Duitsland

Blaustein, Germany

Programma:

Program:

Vrijstaand eengezins huis for starters

Freestanding one familyhouse for low budget

 

Tijd:

Date:

2014

2014

Rol:

Position:

Architect in opdracht van Architekturbuero Gebhardt

Freelance architect for Architekturbuero Gebhardt

 

Status:

Status:

In uitvoering

In processes