11 duurzaam drijvend wonen

kiosk

 

 

 

De gemeente Amsterdam-Oost heeft in 2010 een prijsvraag georganiseerd inclusief verschillende workshops met lezingen over duurzaamheid en de cradle to cradle filosofie van Michael Braungart & William MCDonough met het thema: Duurzaam, drijvend, wonen.

Uit ons onderzoek naar de nieuwste technische mogelijkheden voor autarkie, duurzaamheid en de toepassing van cradle to cradle was ons conclusie, dat één derde van het al erg kleine oppervlakte gereserveerd moest worden voor de techniek. De meest duurzame gedachte van architectuur was voor ons ruimte te scheppen voor de mens met een goede leefkwaliteit. De (duurzame) installaties worden gescheiden van de woning en samengevoegd in drijvende elementen die in verschillende configuraties aan nieuwe of bestaande woonboten gekoppeld kunnen worden.

Het idee was een E-Vlot, een vlot met duurzame techniek onder de wateroppervlakte met een dakterras boven het water als uitbreiding van de woning. Zelfs bestaande drijvende woningen kunnen met het E-Vlot opgewaardeerd worden. Hierdoor ontstaat automatisch een grote diversiteit aan drijvende woningen en de bestaande boten worden geüpgraded. De stad wordt groener en het technische systeem is flexibel en makkelijk aanpasbaar aan de nieuwste technologieën.

De opbouw van het E-Vlot bestaat uit bakken van recycle-kunststof. De bakken controleren per kleur een cyclus. Er bestaan zes cycli: warmte, afval en zwartwater, grijswater, drinkwater, energie en groen. Het water, de zon en de natuur worden gebruikt voor de bronnen. Het afval wordt gescheiden, zodat de niet herbruikbare producten geminimaliseerd worden. De bakken hebben een afmeting van 2x2m met verschillende lengten. In de toekomst zorgt een E-Vlot serviceboot voor onderhoud.

Ons idee sprak de jury aan. Wij hebben een eervolle vermelding ontvangen. De volgende stap is deze idee beter uit te werken en een marktpartij zoeken, die geïnteresseerd is het E-Vlot op de markt te zetten. Op de site www.eatmyhouse.nl is het ontwerp gepubliceerd.

 

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam-Oost

Locatie:

Op het water ergens in Amsterdam

Programma:

Autarkisch, cradle to cradle, drijvend woongebouw

Tijd:

2010

Rol:

Prijsvraag

Team:

Ute Brinkmeier,
Erno Langenberg,
Rob ten Napel,
Tim Loeters