07 Nieuw Tij!

kiosk

 

 

 

Zeeuws-Vlaanderen staat voor de transformatie van een boerenpolder tot een recreatie landschap, waar ook in gewoond kan worden. Kreken en watergeulen ontstaan uit een vroegere getijdengeul, ze komen in heel Zeeuws-Vlaanderen voor. De kreken vormen in dit voorstel de drager van het landelijk wonen, een krekennetwerk door weidse polders. Met een zeer lage dichtheid vormen de kreken en de woongebouwen een modern landschap, wat afgewisseld wordt met het weidse polderlandschap.

Één kreek wordt kunstmatig vergroot tot een ‘Superkreek’. Mogelijke watersportactivitieten en recreatiegebieden vormen een grootschalige toeristische impuls voor Zeeuws-Vlaanderen. De bestaande infrastructuur aan de door de nieuwe tunnel overbodige veerhaven Walsoorde, krijgt een nieuwe bestemming. Woon- en hotelgebieden langs de randen van de ‘Superkreek’, gericht op het water aan de Westerschelde maken gebruik van deze bestaande straten. Het ‘Verdronken Land van Saeftinghe’ is half water, half land. Blootgesteld aan de getijden zijn ook deze woongebouwen langs de dijk, waardoor dank de getijden nieuwe eilanden en een grote biodiversiteit kan ontstaan.

 

Opdrachtgever:

Het Zeeuwse Gezicht

Programma:

Visie op het nieuwe wonen in Zeeland

Tijd:

Zomer 2006

Rol:

Prijsvraag

Team:

Ute Brinkmeier,
Willem-Paul Dresman,
Martijn Huting.

Publicatie:

NieuwTij. Impuls voor zeeland. Publicatie Inzendingen Ideeënprijsvraag over nieuw landelijk wonen in Zeeland. Zeeland: Het Zeeuwse Gezicht. 2006.