06 Europan 8

kiosk

 

 

Een voormalig industrieel gebied met resten van gebouwen van een oude weverij in Enschede zal getransformeerd worden. In de omgeving zijn verschillende stedenbouwkundig gebieden, een park, een kleinschalig woongebied en een strook met geplande hoogbouw langs het spoor.

Het plangebied heeft een eigen identiteit nodig. De bestaande muur aan de rand van het gebied wordt doorgetrokken rond het gehele gebied. Binnen wordt een eigen stedenbouwkundige strokenpatroon geplaatst, die aan de randen aansluiten aan het patroon van de omgeving. Door deze ingreep ontstaan pleinen. De stroken worden op verschillende plekken onderbroken of staan op kolommen zodat een samenhangend publiek park ontstaat. De grote as in het midden van het gebied verbindt de stadsdelen rond het gebied en het publieke park met het bestaande groene park.

Langs de groene as staat een strook van bestaande en nieuwe schoolgebouwen en een schoolplein, die overloopt in het publieke park. De volgenden stroken bestaan uit een dichte wand langs de randen van het gebied, de kost. De zijkanten zijn transparant, zodat een open transparante woning type ontstaat. Iedere woning heeft op een andere plek een gesloten wand ten behoeve van privacy. De woningen hebben grote buitenruimten aan een getrapte gevel.

De moderne transparante gebouwen vormen samen met de bestaande industriële gebouwen en het omliggende groen een interessante diversiteit, die het gebied een eigen identiteit, levendigheid en daarmee ook duurzaamheid geeft.

 

Opdrachtgever:

Europan 08

Programma:

Mixed Salad - transformatie van een industrieelgebied in Enschede

Tijd:

2005

Rol:

Prijsvraag

Team:

Ute Brinkmeier,
Holger Mührmann,
Martijn Huting